Cenník

Cenník ubytovania v Apartmánoch NAPSUGÁR

Pevné dátumy:  od:  do:   cena  od:  do:   cena
Letná sezóna 10.7.2015 16.7.2015 6 nocí/ 7 dní   360,00 EUR 10.7.2015 23.7.2015

13 nocí/

14 dní

  700,00 EUR
16.7.2015 23.7.2015 7 nocí/ 8 dní   420,00 EUR
 
21.8.2005 27.8.2015 6 nocí/ 7 dní   360,00 EUR 21.8.2015 3.9.2015

13 nocí/

14 dní

  700,00 EUR
27.8.2015 3.9.2015 7 nocí/ 8 dní   420,00 EUR
 
Pevné dátumy:  od: do:   cena od: do:   cena
Mimosezóna 6.12.2015 12.12.2015 6 nocí/ 7 dní   300,00 EUR 6.12.2015 19.12.2015

13 nocí/

14 dní

  580,00 EUR
12.12.2015 19.12.2015 7 nocí/ 8 dní   350,00 EUR

 

Ceny sú za 1 apartmán, vhodný pre 4 osoby.

1 dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko: zadarmo

Krátkodobý pobyt:

1 noc / 80€ apartmán

2 noci / 150 € apartmán

Cena nezahŕňa miestny a kúpeľný  poplatok: 450,- HUF /ososba/noc (cca.1,50EUR) - platí sa na recepcii pri registrácii do apartmánu.

V prípade pokiaľ Vám nevyhovujú nami stanovené pevné dátumy pobytov uvedených v tabuľke, nás prosím kontaktujte. Vypracujeme Vám cenovú ponuku a následne zašleme na Váš e-mail.

 

Obchodné podmienky

Apartmány Napsugár

Tavirózsa u. 3, 8380 Hévíz

Maďarsko

 

Prenajímateľ:

e.Linee s.r.o.

Ľ. Podjavorinskej 1061

984 01 Lučenec

IČO: 47 993 201

DIČ: 202 417 00 82

 

Tel: +421 918 676 499

e-mail: apartman.hevizhu@gmail.com

web: www.hevizhu.eu

 

Nástup na pobyt:

od: 14:00 hodiny

Opustenie apartmánu:

do: 10:00 hodiny

/V prípade neskoršieho nástupu, alebo opustenia apartmánov zo strany klienta je tento povinný o tomto informovať prenajímateľa

telefonicky alebo e-mailom a operatívne si dohodnúť čas príchodu, prípadne odchodu./

 II. Pobyt

V apartmáne je prísny zákaz fajčenia! Fajčenie je povolené na balkónoch, prípadne terasách apartmánov.

Do apartmánu je povolené vodiť psov a iné domáce zvieratá, avšak za poplatok, ktorý sa hradí na recepcii!

V čase od 22:00 do 7:00 je klient povinný dodržiavať nočný kľud!

V apartmáne nie je klientovi dovolené používať vlastné elektrické a plynové prenosné spotrebiče.

III. Prenájom apartmánu

Klient si môže objednať prenájom apartmánu telefonicky, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.hevizhu.eu . V prípade takto uskutočnenej objednávky sa zaväzuje prenajímateľ najneskôr do 48 hodín vyrozumieť klienta o akceptácii jeho objednávky o predbežnej rezervácii apartmánu. Celková cena za prenájom apartmánu vychádza z požiadaviek klienta a je zverejnená na internetovej stránke prenajímateľa www.hevizhu.eu. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade, ak si klient zvolí termín, ktorý nie je stanovený ako pevný. V tomto prípade, bude vypracovaná kalkulácia cien a až po odsúhlasení s klientom a následnej úhrade zálohy, bude rezervácia platná.

Klient sa zaväzuje, že počas jeho pobytu v apartmáne bude ubytovaných len toľko osôb, koľko bolo na začiatku riadnym spôsobom nahlásených prenajímateľovi. Nie je dovolené bez súhlasu prenajímateľa ubytovať ani prenocovať ďalšie osoby. Prenájom apartmánu môže byť poskytnutý len klientovi, ktorý sa pri príchode do apartmánu preukáže svojím platným osobným dokladom totožnosti. Prenajímateľ vydá klientovi po doplatení sumy za prenájom apartmánu, kaucie a ubytovacieho poplatku obce, kľúče od apartmánu.

Klient predtým ako sa ubytuje, skontroluje, či nie sú poškodené niektoré položky inventáru. V prípade, že zistí poškodenie niektorej položky inventáru, oznámi túto skutočnosť ihneď prenajímateľovi. Neskoršie zistenia nemôžu byť akceptované. Klient preberá následne zodpovednosť za prenajatý apartmán vrátane predmetného inventára.

Samostatné ubytovanie v apartmáne nie je povolené osobám mladším ako 18 rokov.

IV. Rezervácia

Rezervácia sa uskutočňuje pomocou:

1- Rezervačného formuláru na stránke: www.hevizhu.eu

2- E-mailom : apartman.hevizhu@gmail.com

3- Telefonicky: +421 918 676 499

Podľa zákona o ochrane osobných údajov prenajímateľ prehlasuje, že osobné údaje klientov chráni pred zneužitím a zaručuje, že nebudú poskytnuté iným osobám či subjektom

V rezervácii je potrebné uviesť:

Dátum nástupu na pobyt a dátum odchodu z pobytu:

Meno:

Počet  osôb:

Počet detí vo veku do 3 rokov(1. dieťa bez nároku na lôžko zdarma):

Adresa:

Štát:

E-mail a tel.kontakt :

 

Predbežnú rezerváciu Vám následne potvrdíme na Vami zadanú e-mailovú adresu písomne do 48 hod .

Pre potvrdenie rezervácie , je potrebné uhradiť do 48 hod. zálohu vo výške 50% z celkovej ceny na číslo účtu uvedené v potvrdení objednávky, pričom za úhradu sa považuje pripísanie danej sumy na uvedený účet. Zvyšná platba za ubytovanie sa platí prevodom na uvedený účet najneskôr 10 dní pred nástupom na pobyt!

Pokiaľ je termín Vašej rezervácie kratší ako 10 dní od nástupu na pobyt, platí sa ihneď 100% sumy za ubytovanie na účet prenajímateľa.

Ak v stanovených lehotách nebude záloha uhradená, Vaša rezervácia bude stornovaná.

Po zaplatení zálohy Vám vystavíme potvrdenie o ubytovaní, v ktorom budú uvedené presné údaje o vašom pobyte .

V. Storno poplatky

100 % sumy, ak najneskoršie 10 dní pred nástupom písomne alebo telefonicky oznámite, že nenastúpite vôbec.

50 % sumy ak najneskoršie 30 dní pred nástupom písomne alebo telefonicky oznámite, že nenastúpite vôbec.

Záloha bude vrátená v prípade, ak klient upovedomí prevádzkovateľa písomne, alebo telefonicky, že nenastúpi na pobyt vôbec do 30 dní pred nástupom na pobyt.

Pri neuhradení zálohy, rezerváciu negarantujeme.

V prípade, že sa hosť rozhodne odísť skôr, zaplatená suma nebude vrátená.

VI. Cenník

Cenník platí, ako je uvedený vyššie.

Uvedené ceny sú za 1 apartmán, vhodný pre 4 osoby.

1 dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko: zadarmo

Krátkodobý pobyt:

1 noc / 80€ apartmán

2 noci / 150 € apartmán

Cena nezahŕňa miestny a kúpeľný  poplatok: 450,- HUF /ososba/noc (cca.1,50EUR) - platí sa na recepcii pri registrácii do apartmánu.

V cene je zahrnuté:

Ubytovanie v apartmáne pre 4 osoby

Záhradný gril

Parkovanie vo dvore

TV

Posteľná bielizeň 1x týždenne /osoba

Denné upratovanie

Navštívte aj naše ďalšie stránky

logo vargaelektro.euLogo pripojka.eulogo pripojkashop.sk